Výherca súťaže je…

Losovanie: Gratulujeme! Výherca bude o výhre oboznámení prostredníctvom telefonátu a to ihneď po losovaní. V prípade nezastihnutia budeme informovať prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.