Časté otázky

O projektoch a domoch

AKO JE TO S CENOU ZA DOM? VIETE MI PORADIŤ? Vašou úlohou pri výbere projektu je zhodnotenie finančných prostriedkov ku ktorým sa prispôsobí veľkosť rodinného domu. Neváhajte sa s výberom projektu poradiť, konzultácie sú bezplatné. Poradíme Vám s výberom optimálneho domu na Váš pozemok, ktorý by vyhovoval požiadavkám a priestorovým potrebám Vašej rodiny. Veľkosť domu treba zároveň prispôsobiť veľkosti pozemku ak nemáte ešte pozemok, pri jeho výbere treba dbať na nutné odstupy stavby od hranice pozemku v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
ČO OBSAHUJE PROJEKT? Základný balík projektovej dokumentácie obsahuje:
 • Architektonicko – stavebné riešenie
 • Zdravotechniku
 • Vykurovanie
 • Elektroinštaláciu
 • Statický posudok
 • Požiarno bezpečnostné riešenie
 • Projektové hodnotenie stavby – energetické hodnotenie
Doplnkové projekty (nie sú zahrnuté v cene projektu – nepovinné):
 • Prípojky – Elektrická, plynová, vodovodná a kanalizačná prípojka
 • Projekt studne
 • Projekt žumpy
 • Projekt oplotenia
 • Projekt garáže
 • Projekt spevnených plôch
 • Výkaz – výmer
 • Osadenie na pozemok (pri objednaní 3 – viac prípojok je zdarma)
 • Projekt Čističky odpadových vôd
 • Projekt rekuperácie
Projektová dokumentácia katalógových domov je spracovaná tak, aby vyhovovala požiadavkám stavebných úradov a bolo by podľa nej možné zrealizovať stavbu domu stavebnou firmou. Katalógové projekty sú spracované pre všetky stupne stavebného konania od územného rozhodnutia cez stavebné povolenia až po realizáciu. Projekty sú zhotovené v dvoch variantoch:
 • malý projekt
 • projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu
 
MALÝ PROJEKT Slúži na bližšie zoznámenie s domom, ktorý sa Vám páči. Pri objednaní takejto verzie projektu sa oboznámite s rozmermi domu a jeho jednotlivých priestorov. Malý projekt je spoplatnený sumou 300 eur, avšak pri doobjednaní projektu pre stavebné povolenie Vám bude táto suma odčítaná. Ak si zaplatíte, a zapáči sa Vám iný dom, druhý krát už platiť nebudete. Malý projekt sa účtuje iba jeden krát.
Obsah výkresovej časti:
 • pôdorysná schéma nadzemných a podzemných podlaží
 • 4 pohľady
 • vizualizácia
 • skrátená technická správa
 
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE v mierke 1:100 resp. 1:75, je vypracovaný pre vydanie stavebného povolenia a je podkladom na stavebné úrady pre vydanie stavebného povolenia. Tento stupeň je v 3 sadách. Cena za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie  je uvedená pri každom konkrétnom dome.
Obsah výkresovej časti:
 • pôdorysná schéma nadzemných a podzemných podlaží
 • pôdorys základov
 • pôdorys krovu
 • pôdorys strechy
 • 2 rezy
 • 4 pohľady
 • technická správa
 • sprievodná správa
 
PROJEKT PRE REALIZÁCIU Je neoddeliteľnou súčasťou pri výstavbe a realizácií objektu. Tento stupeň je spracovaný v mierke 1:50, doplnený o technické detaily, poväčšine na väčších výkresových formátoch a poskytuje tak lepšiu orientáciu a priehľadnosť, a tým aj lepšiu čitateľnosť vo výkresoch. Vydáva sa v 2 sadách, a je doplnený celým obsahom projektovej dokumentácie pre stupeň stavebného povolenia. V tomto stupni je spracovaná časť architektúry a statiky. Ostatné projekty profesií sú spracované v stupni pre stavebné povolenie. Projekt pre realizáciu je spoplatnený sumou 400eur – architektúra,  statika-výkresy je individuálne naceňovaná ku každému projektu.
Dajú sa spraviť zmeny v projekte? Zmena priečky u nás nestojí tisíce eur. Sme naklonení každej požiadavke investora, je to aj odozva a podnet pre nás, aby sme zistili, kde sa dajú vylepšiť naše návrhy.Po dohode s klientom ponúkame možnosť úpravy dispozičného a farebného riešenia. V rámci bezplatnej úpravy sú možné drobné zmeny, ktoré je však nutné skonzultovať. Na základe konzultácie určíme rozsah zmien a výšku finančných nákladov. Medzi bezplatné úpravy projektu patrí aj zmena domu na zrkadlovú verziu.V prípade, že Vám v našej ponuke nevyhovuje žiaden projekt a boli by nutné hrubé zmeny v projekte, či vypracovanie celkom novej projektovej dokumentácie, odporúčame Vám osobnú konzultáciu, na ktorej Vám poradíme s hľadaním optimálneho riešenia podľa Vašich požiadaviek.V prípade, že investor požaduje príliš veľa zmien, ktoré zbytočne navyšujú cenu projektovej dokumentácie, upozorníme ho na možnosť vypracovania individuálneho projektu. Takéto riešenie je pre investora efektívnejšie, čo sa týka konzultácií a tiež ceny projektu.
Aký projekt si vybrať? Z našej ponuky si môžete vybrať rodinný dom z troch kategórii projektov rodinných domov rozdelených do skupín: BUNGALOVY, ÚZKE DOMY, MODERNÉ DOMY. Pre domy zo skupiny BUNGALOVY je charakteristická jednopodlažnosť. Domy typu ÚZKE sú vhodné pre majiteľov pozemkov úzkych rozmerov a kategória MODERNÉ DOMY zahŕňa domy s modernou architektúrou.
Ponúkate aj projekty na mieru? Naša pestrá ponuka katalógových domov Vám nevyhovuje, nenašli ste tu projekt, ktorý by Vám padol ako uliaty? Máme riešenie aj pre Vás. Ponúkame Vám vypracovanie individuálneho projektu vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačný projekt. Výhodou je optimálna voľba podľa Vašich predstáv a nárokov. Na základe Vášho zadania a konzultácie Vám vypracujeme architektonickú štúdiu. Architektonická štúdia je spracovaná v troch variantách. Štúdia slúži ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme so spracovaním projektovej dokumentácie. Cena projektu na mieru činí od 2 499 eur.
Cena realizácie a nacenenie stavby Cena realizácie je výpočet ceny za holodom s použitím štandardných stavebných materiálov. Cena svojpomocne stavaného objektu sa bude pohybovať v rozmedzí 70 – 80 % ceny uvedenej ako cena realizácie, nakoľko cena práce v stavebnej činnosti je približne 30 %, ostatné je materiál.Naceniť stavbu je možné z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, malý projekt pre nacenenie nestačí.
Mám záujem o montovaný dom. Spracujete mi projektovú dokumentáciu montovaného domu? Domy štandardne navrhujeme z murovacích materiálov klasickej konštrukcie. Ak by ste mali záujem o montovaný dom, samozrejme vieme Vám aj ten navrhnúť. V prípade záujmu o montovaný dom by sme potrebovali, aby ste nám zaslali kontakt na firmu, ktorá má vlastný zaužívaný systém. Ak takúto firmu ešte nemáte, vieme projekt navrhnúť aj univerzálne, aby ste si to mohli dať naceniť. V prípade Vášho záujmu máme externých partnerov, ktorý realizujú výstavbu montovaných domov.
Čo všetko zahŕňa cena realizácie? Rozpočtové náklady uvádzané pri jednotlivých domoch sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.   Tzn. cena realizácie je vypočítaná za holodom v štandardnom vybavení a je v nej zahrnutá aj základová doska. Všetko záleží od štandardu, ktorý si zvolí sám investor, čiže či bude obklad v kúpeľni stáť 20 EUR za 1m2 alebo 10 EUR za 1m2. Celková cena realizácie je cena domu v takom štádiu, že sa doň môžete nasťahovať. V cene nie sú zahrnuté inžinierske siete (každý dom má individuálne) a úprava záhrady. Domy navrhujeme z murovacích materiálov klasickej konštrukcie.
Ako je to s cenou za svojpomocné postavenie domu? Cena svojpomocne stavaného objektu sa bude pohybovať v rozmedzí 70 – 80 % ceny uvedenej ako cena realizácie, nakoľko cena práce v stavebnej činnosti je približne 30 %, ostatné je materiál.
Máte konkrétnu stavebnú firmu, ktorá zrealizuje výstavu domu? Na výstavbu máme externých partnerov, ktorí stavbu vedia zrealizovať, ale naša firma sa prioritne zaoberá projekčnou činnosťou. Na základe dopytu Vám vieme dať spracovať aj cenovú ponuku na výstavbu, ale tá bude presná až na základe pre Vás spracovaného projektu. Pri objednaní projektu je samozrejme možnosť si objednať aj podrobný rozpočet, ktorého cena je 300 EUR.
Odstupové vzdialenosti od susedov Čo sa týka vzdialenosti od susedov, platia nasledovné pravidlá:   – ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor a sú na protiľahlých stenách domov umiestnené okná z obytných miestností, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Zároveň platí, že od spoločných hraníc pozemkov musia byť rodinné domy vzdialené viac ako 2 metre. – v prípade stiesnených podmienok možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre a to za podmienky, že v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti dvoch metrov od spoločných hraníc pozemkov. Ak je v takomto prípade už na susednom pozemku postavený rodinný dom na hranici, minimálny odstup stavby je 4 metre. Po dohode so susedom a jeho súhlasom sa môžu odstupy aj zmenšiť.
Spôsob vykurovania, aké sú možnosti… Spôsob vykurovania si navrhujete klient, štandardne je navrhnuté podlahové kúrenie v kombinácii s radiátorom v kúpeľni. Nie je problém navrhnúť samotné radiátory či podlahové kúrenie. V bežnej ponuke je ako zdroj vykurovania elektrický/plynový kotol alebo tepelné čerpadlo.
Chcem pridať/odobrať nenosnú priečku. Stačí autorský súhlas od Vašej firmy? Vzhľadom na to, že sa jedná o nenosnú priečku, tak dodávateľ poskytne súhlas so zmenami na dome, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu na zmenu stavby pred dokončením. Za tento súhlas si naša firma neúčtuje žiaden poplatok. V prípade, že je priečka nosná, to znamená zásah do vtupných profesii, ktoré sa musia spracovať od začiatku a tým sa aj navýši cena.
Do koľkých dní mi zašlete projektovú dodkumentáciu? Doba dodania projektu je 20 pracovných dní od odsúhlasenia štúdie objednávateľom. Ak by ste mali záujem aj o spracovanie prípojok tak lehota spracovania je do 10 pracovných dní od dodania podmienok a bodov napojenia od jednotlivých správcov sietí objednávateľom.
Aký je postup pri individuálnom dome a aké podklady potrebujete od investora? Ak investor požaduje individuálny dom, najvhodnejší postup je osobne stretnutie s architektom, kde sa preberú všetky dôležité požiadavky a pripomienky k návrhu domu. Investor môže zaslať alebo predložiť svoje náčrty, obrázky, predstavy…, aby vedel čo najpresnejšie odprezentovať svoju predstavu o novom dome architektovi. Pre vypracovanie projektovej dokumentácie potrebujeme od investora nasledujúce informácie:
 • údaje do rozpisky (meno a adresa investora, číslo parcely a katastrálne územie stavby)
 • technické informácie k návrhu domu (materiál, vykurovanie…)
 • doplňujúce informácie (projekt pripojenia na inžinierske siete, doplnkové projekty)
V prípade záujmu o osadenie na pozemok a o prípojky je potrebné doložiť:
 • kópiu katastrálnej mapy alebo geometrického plánu (potrebné k vypracovaniu osadenia na pozemok a prípojok),
 • na jednu kópiu katastrálnej mapy alebo geometrického plánu zaznačiť (stačí rukou), ako má byť umiestnený dom na pozemku a jednotlivé prípojky (rozmery odstupových vzdialeností),
 • vyžiadať body napojenia od správcov sietí (elektrárne, plynárne a vodárne) – potrebné k vypracovaniu jednotlivých prípojok
 • uvedené dokumenty stačí poslať emailom
 

O našej firme

Kde sídli Vaša firma? Firma AD-PROJECTION, s.r.o. sa nachádza v Čadci na Palárikovej ulici 24. Radi Vás privítame v našej kancelárií. Na základe Vašich požiadaviek a želaní, spolu s Vami navrhneme najvhodnejšie riešenia pre Váš projekt. Stretnutie si môžete dohodnúť na telefónnom čísle: 0918 555 336 alebo emailom: projekty@domprojekt.sk
Je možné aj osobné stretnutie v kancelárií? Keďže projekty ponúkame v rámci celého Slovenska, stretnutie je samozrejme možné aj v inom mieste než len u nás v kancelárii. Stačí nás kontaktovať buď telefonicky alebo emailom a dohodneme Vám osobné stretnutie s architektom.
Ako dlho je Vaša firma na trhu? Naša firma bola založená v roku 2007 v Čadci. Sme tu už 10 rokov, a dúfame, že aspoň ďalších 10 tu budeme. Projektujeme v rámci celého Slovenska.
Máte referencie aj mimo Slovenska? Za 10 rokov našej praxe sme zhotovili množstvo projektov nielen na území Slovenskej republiky. Máme referencie v Čechách ale aj napríklad v Írsku a Maďarsku.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Kontaktujte nás