Svojpomocne alebo na kľúč?

Rozhodujete sa ako stavať ? Využijete výstavbu na kľúč od jedného dodávateľa, alebo budete stavať svojpomocne ? Aké sú výhody a nevýhody týchto alternatív. JE VHODNEJŠIE REALIZOVAŤ VÝSTAVBU CEZ FIRMU, ALEBO STAVAŤ SVOJPOMOCNE? Výhoda výstavby domu „na kľúč ”: spočíva v jednom spoločnom partnerovi, stavbyvedúcom. Počas celej doby výstavby domu spolu s ním riešime prípadné zmeny stavby, kvalitu prevedených prác, časový harmonogram, atď. To je výhodné ako časovo tak aj finančne, pretože na materiály a práce sú vzhľadom na množstvo poskytované zľavy. Svojpomocná výstavba rodinného domu: Pri svojpomocnej výstavbe si môžeme vyskúšať svoje zručnosti – čo je vhodné len pre naozaj šikovných, fyzicky zdatných a majúcich dostatok voľného času. Môžeme si na jednotlivé subdodávky najímať jednotlivých dodávateľov, ale bude to časovo podstatne náročnejšie. Najviac musíme zvládnuť logistiku postupu jednotlivých prác a subdodávok. S každým subdodávateľom je tiež potrebné uzatvoriť zmluvy a poskladať logistický reťazec jednotlivých činností tak, aby na seba nadväzovali v správnom poradí, čo je niekedy náročná úloha aj pre skúseného manažéra. Výnimku môžu predstavovať ukončovacie práce pri kompletizácii domu, čo predstavuje napríklad položenie podlahových krytín, keramických obkladov a dlažieb, montáž kuchynskej linky či sanity. Niektoré montážne práce – najmä montáž sanity, bojlera, kotla, je vhodné zveriť do rúk špecialistovi, aby sme si mohli v prípade poruchy uplatniť reklamáciu. Ak potrebujeme na stavbe domu ušetriť, nikdy by sme nemali šetriť na základových konštrukciách, hydroizolácií, obvodových a nosných priečkach, krove a strešnej konštrukcii . Taktiež je potrebné, aby sme dbali na kvalitu použitých materiálov, pretože prvotné úspory sa môžu v budúcnosti prejaviť ako najmenej vhodná investícia.