Slnečné a fotovoltaické panely – otázka budúcnosti?

Využite solárnej energie prechádza v poslednom období prudkým rozvojom. Stále častejšie ich môžeme vidieť na strechách domov, budov alebo na poľnohospodárskych poliach. Solárna energia prichádza vo forme slnečných lúčov, ktoré panely dokážu zachytávať a ďalej využívať. Fungujú na princípe oddeľovania elektrónov od atómov dopadajúcich na panely a tým vytvárajú potrebnú elektrinu.  Množstvo energie, ktoré je vyprodukované jedným panelom je pomerne malé, preto je efektívne zabezpečiť viac panelov. Solárna energia je jedným z trvalo udržateľných zdrojov energie, ktoré sú ľahko obnoviteľné . Využiť ju môžete na výrobu elektrickej energie, vykurovanie budov, bazénov či prípravu teplej vody. Keďže slnko určite nevyhasne v najbližších niekoľko stáročí, môžeme takto získanú energiu považovať za lacný zdroj energie. Aká je návratnosť investície? Najväčšou a v podstate jedinou investíciou je kúpa a inštalácia panelov. Samozrejme, okrem dotácií, o ktoré môžete požiadať sa návratnosť ukáže už v podstate pri prvom roku užívania systému. V prípade ohrievania vody ušetria fotovoltaické panely štvorčlennej rodine ročne až 60% investícií potreby energie.  Zdroje uvádzajú, že systém s pokrytím plochy 6 m2 ušetrí majiteľovi v prvom roku používania až 300 €, čo pri dlhodobom využívaní nie je zanedbateľná položka. Vytvárajú panely energiu aj keď nesvieti slnko? Najvyššiu účinnosť majú panely počas priameho dopadu slnečných lúčov, avšak aj v čase keď slnko nesvieti sa energia získava, len sa jej výkon znižuje. Panely sú navrhované tak, že počas silného slnečného žiarenia vyrábajú viac energie ako je potrebné. Tú uskladňujú do akumulátorov a následne využívajú vo večerných hodinách, alebo v čase keď je slnečných lúčov menej. Aká je cena slnečných kolektorov? Cena za solárne panely sa pohybuje okolo ceny 2000 – 4000 € + inštalácia. Je dôležité si pred kúpou preštudovať všetkých dodávateľov, prípadne aktuálne ponuky dotácií od štátu. Projekt „Zelená domácnosť“, ktorý zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Vám po splnení podmienok poskytne formou poukážok podporu na realizáciu až do výšky polovice nákladov. Umiestnenie panelov- Pokiaľ ste sa rozhodli pre tento systém, veľmi dôležité je ich správne umiestnenie, aby výroba energie bola čo najefektívnejšia. Keďže sa poloha slnka počas roka mení, významný faktor je orientácia strechy vzhľadom na orientáciu slnka. Aby kolektory získali čo najviac energie mali by byť orientované na juh, prípadne juhozápad/juhovýchod.  Panely sa inštalujú priamo na strechu , v prípade rovných striech sa odporúča dodržať uhol vypočítaný pre Slovensko , t.j. 48°. Ak Vám to situácia nedovolí, náhradným riešením môže byť práve dvor. Toto riešenie bude finančne nákladnejšie, nakoľko treba počítať so základmi pre panely. Pri umiestňovaní panelov treba dbať aj s okolitými stromami alebo vyššími budovami, aby vám efektivitu získavania energie neznižoval tieň. Výhody a nevýhody solárnych panelov-
  • Žiadne škodlivé produkty.Energia je produkovaná iba zo slnečného žiarenia, takže nevznikajú pri jej výrobe žiadne nebezpečné látky.
  • Jednorázová investícia-Pri solárnych systémoch platíte za inštaláciu a neskoršiu údržbu.
  • Nedotknutý ekosystém.Vďaka tomu, že využíva iba prírodný zdroj energie, nemusí sa spoliehať na situáciu na trhu a ťažbu surovín. Nevedie k ničeniu lesov alebo celých ekosystémov.
  • Neustály vývoj.Čo včera bolo drahé alebo objemné, je čoraz viac efektívnejšie, lacnejšie a pracuje sa i na veľkosti solárnych panelov.
  • Bez žiarenia to nejde.Slnečné kolektory počas zamračených dní fungujú z nižším výkonom.  Nevýhodu pocítite najmä počas zimných mesiacov, keď sú dni kratšie a slnečné žiarenie nie je také intenzívne.
  • Nevyužitý potenciál.Do domácnosti odovzdáva iba približne 25 % energie. Veľké množstvo energie totiž potrebuje len na vlastnú činnosť.
  • Veľkosť.Solárne panely sú objemné. Množstvo miesta zaberajú najmä na plochých strechách, kde potrebujú na udržanie v približne 48° uhle železnú konštrukciu navyše. Pracuje sa na nových technológiách, napríklad, pred dvomi rokmi prišla spoločnosť Tesla so solárnou strešnou krytinou. Všetko je však iba vo vývoji.
  • Výroba prináša znečistenie- Hoci je solárna energia menším znečisťovateľom životného prostredia než fosílne palivá, nie je úplne bez škvrny. Zlúčeniny fluóru, dusíka a síry sú oveľa nebezpečnejšie z hľadiska ich vplyvu na ovzdušie ako oxid uhličitý.