Čo je to rekuperácia? Je nutné ju mať ?

Základom zdravého bývania je v prvom rade mať zdravý vzduch ktorý dýchame a ktorý sa systematicky obmieňa. Vzduch je hlavný faktor, ktorý má vplyv na našu telesnú a duševnú pohodu, ale aj na kvalitu spánku. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť prísun čerstvého a zdravého vzduchu k čomu Vám môže pomôcť aj rekuperácia.   Samozrejme, vetranie sa dá zabezpečiť aj správnym prirodzeným vetraním oknami, ale to už pri súčasných platných normách stačiť nebude.  Od 01.01.2021 budú musieť spĺňať všetky novostavby takmer nulovú potrebu energie (energetická trieda A0). Podľa normy o tepelnej ochrane budov (STN 73 0540-2: 2016) je pre navrhovanie domov stanovená záväzná hodnota, tzv. energetická hospodárnosť budovy, ktorá je pri takmer nulových domoch 20,4 kWhm2 za rok (dnes je to 40,7 kWhm2 za rok). Vetraním strácate 40% tepla, rekuperáciou stratíte ani nie 10%.  Takže je len otázkou času, kedy bude neoddeliteľnou súčasťou každého domu.   Čo je rekuperácia? Rekuperácia je systém pre vetranie, ktorý pracuje na princípe spätného získavania tepla pri vetraní. Skladá sa zo skrinky s dvoma ventilátormi, doskového alebo rotačného výmenníka tepla, filtrov a ovládača. Výmenník je najdôležitejšia časť rekuperačnej jednotky. Ten sa skladá z mnoho lamiel poukladaných vedľa seba. Sú neprievzdušné a umožňujú odovzdávanie tepla. To znamená, že odpadový (teplý) vzduch z domu sa odvádza cez doskový výmenník a zároveň sa ním aj nasáva studený – čerstvý vzduch z vonku. Čerstvý vzduch je do domu privádzaný z interiéru a ohrieva sa  cez výmenník odpadovým vzduchom z exteriéru. Odpadový vzduch, ktorý prúdi cez otvory pre prívod vzduchu  má vyššiu teplotu, ktorú mu výmenník do ktorého sa vháňa odoberie a zmieša ho s čerstvým vzduchom. Čerstvý ohriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v miestnosti. Tým pádom teplý vzduch zbytočne neuniká. Rekuperácia taktiež čiastočne eliminuje pachy pri varení a veľkú pridanú hodnotu má aj miestnostiach, ktoré sú vystavené vysokým vlhkostiam (kúpeľne, technické miestnosti – sušička a pod) a vďaka nej sa dá predísť tvorbe plesní. Rekuperácia teda znamená získať teplo zo vzduchu, ktorý by sme vyvetrali von oknami a jeho teplo odovzdať čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný dnu. Veľkým a podstatným rozdielom oproti vetraniu oknami je, že rekuperácia obsahuje filtre, ktoré zachytávajú pele a prach, čo je veľmi dôležité pre alergikov. Keby sme vetrali len prostredníctvom okien, teplý vzduch by odchádzal z miestnosti bez žiadneho úžitku von, ale keď použijeme rekuperačný výmenník, odpadové teplo odovzdá väčšiu časť svojho tepla (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu z interiéru. Tým sa ušetrí nie len na kúrení, ale aj tým chránime prírodu a myslíme na zelenú budúcnosť našej planéty.