Čím izolovať?

Dôležitou súčasťou konštrukčných prvkov proti chemickým,  mechanickým, fyzikálnym a dynamickým vplyvom okolitého prostredia, t.j. proti účinkom vlhkosti, vody, chladu, tepla, hluku, otrasom a pod. Podľa účelu sa izolácie delia na:
 • izolácie proti vlhkosti a vode /hydroizolácie/
 • izolácie proti chemickým látkam
 • izolácie proti teplu a chladu  /tepelné izolácie/
 • izolácie proti zvuku /hluku/
 • izolácie proti otrasom a dynamickým vplyvom
Izoláciu vyberáme podľa toho, akú časť domu chceme zaizolovať:
 • podlahy – EPS, XPS, minerálna vata, kamenná vlna, penové sklo, polystyrén-betón, perlit betón, pilono-betón
 • strechy – polystyrén
 • fasáda – polystyrén, kamenná vlna, minerálna vlna, vákuová izolácia, korok
Akú krytinu si môžete vybrať? Strešné krytiny môžeme rozdeliť na:
 • ťažká a ľahká krytina
 • veľkoformátová a máloformátová
 • rovinná a profilovaná


Ťažké strešné krytiny – keramické, betónové a bridlicové škridle
Ľahké strešné krytiny – plechové, vláknitocementové, fólie, drevené šindle a slama
Špeciálne strešné krytiny – sú krytiny, ktoré na pokrytie strechy využívajú monolitickú krytinu  a taktiež vegetačná strecha
Moderné strešné krytiny – plech aj v tvare profilovanej strešnej krytiny, ľahké škridle z vlnitého plechu s plastovou alebo kameninovou povrchovou úpravou.