Tepelné mosty a ich riešenie

Použitím systémového riešenia pri murovaní tehlových blokov, tzn. so všetkými doplnkovými tehlami, dôjde k výraznej eliminácii tepelných mostov v najkritickejších miestach stavby – ostenia okien, dverí a vo väzbe rohov. Z dôvodov eliminácie tepelných mostov okolo rámov okien a dverí sa parapety a ostenia otvorov murujú pomocou tehál krajových a krajových polovičných s kapsou na vloženie izolantu, ktorý preruší tepelný most okolo rámov okien či zárubní dverí. V parapete okna sa uloží tehla otočená na bok tak, aby kapsa na vloženie izolantu smerovala nahor.

Ostenie otvoru sa muruje takým spôsobom, aby sa tehly krajové a krajové polovičné viazali. V parapete i ostení otvoru vznikne drážka. Do nej sa vložia pruhy extrudovaného polystyrénu, ktorý bude nadväzovať na tepelnú izoláciu prekladu.

Murovanie rohu je podľa pravidiel skladby rohu pre stenu príslušnej šírky. Rohová väzba sa vymuruje pomocou tehál krajových polovičných, príp. rohových. Kapsa v tehle krajovej polovičnej sa vyplní tepelnoizolačnou maltou.