Prečo plochá strecha?

PREČO PLOCHÁ STRECHA? Z pohľadu využitia priestoru je lepšia plochá strecha, neuberá potrebné miesto na poschodí. Najväčší úžitok prináša plochá strecha tomu, kto ju chce využiť ako terasu, zelenú plochu a  rozšíriť tak obytný priestor, napríklad pri malej výmere pozemku. Plochá strecha ma ale kratšiu životnosť a  náklady na jej údržbu sú tým pádom vyššie. Konštrukcia plochej strechy je strop, na ktorý je položená tepelná izolácia a izolácia proti vode. Pri plochých strechách je nevyhnutné dôsledne dodržiavať technologické procesy pri zabezpečení vodotesnosti povlakovej krytiny. Je dôležité dokonalé vyspádovanie strešných plôch. Vďaka moderným materiálom môžu už aj rovné strechy slúžiť rovnako dlho ako strechy šikmé.  

Plochá strecha je vhodnejšia:

  • Ak má dom zložitý pôdorys, šikmé strechy sú optimálne pre jednoduchý tvar domu
  • Ak je potrebné preklenúť väčší rozpon, šikmá strecha by bola príliš vysoká alebo s príliš malým sklonom
  • Ak ju vyžaduje kontext s okolitými stavbami
  • Ak stavebník nechce podkrovné miestnosti so šikmými stenami
  • Ak plánuje v budúcnosti pristavať ďalšie podlažie
  • Ak chce vegetačnú strechu, voda pre rastliny, aj rastliny samotné, sa lepšie držia na plochej streche
     

Plochá strecha:

Plusy:  +Jednoduché konštrukčné riešenie  Rýchla montáž  + Lepšia požiarna odolnosť  + Možnosť využitia priestoru – terasa, záhrada  + Cena   Mínusy: – Obmedzený výber strešnej krytiny  – Náročnejšia údržba  

Dobré rady na záver

Na streche sa šetriť nevyplatí. Strecha vyžaduje kvalitný projekt, materiál, a hlavne odbornú a kvalitnú realizáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že dobrých strechárov skôr ubúda, budete si musieť za ich prácu priplatiť. Realizácia kvalitnej strechy chce čas. Unáhlená realizácia sa na každej streche podpíše rovnako ako nekvalitný materiál, nešikovný remeselník alebo nezodpovedný dodávateľ. V posledných rokoch ploché strechy vyšli z úzadia a dostali sa do povedomia najmä v súvislosti s nízkoenergetickými a pasívnymi domami. V minulosti získali zlú povesť, ale vtedy sa navrhovali bezspádové ploché strechy pre úsporu materiálu. Preto na streche často stála voda, kyslé dažde rozrušovali krytinu a vznikalo riziko pretečenia. V súčasnosti pri správnom návrhu plochá strecha vydrží možno dokonca dlhšie ako šikmá strecha nad obytným podkrovím.    

Typy plochej strechy

Plochá strecha je taká, ktorá nemá sklon väčší ako 10 stupňov. Minimálny sklon plochy strechy sa odporúča aspoň 2 %. Najpoužívanejším typom je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Ďalšími typmi sú strechy s pevným povrchom a vegetačné strechy- zelené strechy, ktoré vytvárajú v lete príjemnú klímu. Vegetačné strechy sú náročné ekonomicky ale aj na realizáciu.      

Krytina

Na ploché strechy vodotesné, hydroizolačne spojité. Najbežnejšími typmi sú asfaltové pásy a plastové fólie. Rozdiely medzi nimi sú hlavne v technologickom postupe ich kladenia. Dlhšie sa používajú asfaltové pásy, ktoré už dnes vďaka rôznym chemickým prímesiam na zlepšenie vlastností nemajú často s asfaltom veľa spoločné.        

Odvodnenie plochej strechy

Jednou z možností je odvedenie vody kanalizačnými rúrami vedenými zo strechy cez interiér domu. Strecha je spádovaná k týmto vpustom a po celom obvode má atiku. Vpusty treba pravidelne kontrolovať, či sa nezaniesli, inak sa zo strechy stane bazén, ktorý môže poškodiť strechu. Preto sa robia aspoň dva vpusty plus bezpečnostný prepad cez atiku.   Iná možnosť je vyspádovať strechu a vyviesť vodu nabok cez atiku a následne po fasáde vo zvode. Treba dávať pozor na upchatie, ale odpadá problém s kondenzátom v interiéri.