Klasický alebo väzníkový krov

Klasický alebo väzníkový krov   Uprednostniť moderný väzníkový krov, alebo radšej staviť na klasickú konštrukciu? To je veľmi častá otázka každého, kto sa chystá na stavbu alebo kompletnú rekonštrukciu strechy. Pred stavbou alebo kompletnou rekonštrukciou strechy je vhodné zvážiť všetky možnosti a parametre strechy. Patrí medzi ne aj konštrukčné riešenie krovu. Dnes sa stále vo väčšej miere využívajú väzníkové krovy, ktoré sú vhodným riešením pre malé bungalovy ale aj väčšie haly. Poradíme Vám, kedy sa viac hodí väzníková strecha a kedy naopak určite uprednostniť klasickú konštrukciu. Väzníkové strechy sú vo všeobecnosti vhodnejšie pri malom sklone v rozsahu 20-25 stupňov. Ak sa rozhodnete pre sedlovú strechu s väčším sklonom, v drvivej väčšine prípadov je najideálnejšou voľbou stavba klasického krovu. Výhody väzníkovej strechy Väzníkový krov je stále obľúbenejším riešením. Jeho zásadnou výhodou je možnosť relatívne rýchleho a presného skonštruovania. Tento typ krovu je vyhotovovaný z ľahkých prefabrikátov, tzv. priehradníkových väzníkov. Vďaka tomu je pri väzníkovom krove možné dosiahnuť citeľnú úsporu materiálu, čo sa pozitívne premieta do celkových nákladov na stavbu krovu. Rýchlejšia montáž a nižšia cena ale nie sú v porovnaní s klasickým krovom jedinými výhodami. Väzníkové krovy je možné vyhotoviť na stavbách rôzneho tvaru. Svoje uplatnenie si tak nachádzajú aj na budovách s netradičnou architektúrou. Okrem toho medzi ich hlavné výhody patrí aj nižšia hmotnosť, čo následne znamená aj jednoduchšie vyhotovenie nosnej konštrukcie. V prípadoch, kedy nie je možné ovplyvniť nosnosť základov stavby tak často ide o jediné vhodné riešenie. Nevýhody väzníkovej strechy Po vymenovaní hlavných výhod väzníkových krovov sa možno pýtate, v čom spočívajú ich nevýhody. Najzásadnejšou nevýhodou je, že väzníkový krov nie je možné využiť ako obytný priestor. Namiesto plnohodnotného podkrovia tak v prípade väzníkového krovu môžete počítať nanajvýš tak s úložným priestorom. Medzi nevýhody patrí aj fakt, že tento typ krovu je možné využiť pri strechách s nižším sklonom, približne do 25 stupňov. Existujú samozrejme možnosti, ako využiť väzníkový krov aj pri vyššom sklone strechy, tieto riešenia sú už však finančne náročnejšie ako klasický krov a nie vždy sú práve zmysluplné. Výhody klasického krovu Ide o typickú nosnú konštrukciu striech, ktorá je využívaná po desaťročia. Samozrejme aj klasický krov je možné vyhotoviť rôznymi spôsobmi, ktoré závisia od veľkosti strechy, sklonu strechy a celkových proporcií stavby. Priestor, ktorý vzniká pod strechou je vďaka tomuto riešeniu možné dodatočne zaizolovať a ľahko upraviť aj na trvalo obývateľný. Dobrým príkladom sú rekonštruované historické bytové domy, na ktoré boli nadstavané podkrovné byty.

Nevýhody klasického krovu

Aj v súvislosti s klasickým krovom je potrebné zmieniť niekoľko nevýhod. Klasický krov je pomerne nákladným riešením, ak hovoríme o stavbách s atypickými tvarmi a vzhľadom na výhody väzníkovej strechy je vhodné zvážiť skôr toto riešenie. Klasický krov si pri výstavbe vyžaduje viac času a tiež materiálu. Rovnako sa toto riešenie neoplatí ani pri strechách s veľmi nízkym sklonom. Hoci v takom prípade je možné jeho konštrukčné vyhotovenie, vzniknutý podkrovný priestor sa nebude dať využívať na bývanie.

Ako si správne vybrať?

Po zhodnotení výhod jedného aj druhého riešenia ich odporúčame posúdiť s ohľadom na typ stavby a strechy. Pred definitívnym rozhodnutím si zvážte nielen finančné náklady, ale aj možnosti budúceho využitia podkrovného priestoru. Zohľadnite pritom nielen nároky na zaťaženie samotnej strechy ale aj základov celej stavby.