Čo je energetický certifikát?

ČO JE ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT / ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ? S energetickou náročnosťou sa v poslednej dobe stretávame pri projekte domu, či jeho stavbe čoraz častejšie. Predstavuje reálnu spotrebu energie pri bežnou užívaní domu, čiže jeho hospodárení, energetické vlastnosti a vplyvu na životné prostredie. Jej znižovanie je v súčasnosti trendom a zároveň aj povinnosťou v celej Európskej únii v snahe žiť šetrnejšie k prírode. Energetická trieda domu sa určuje výpočtom, ktorý zahŕňa celkovú energiu potrebnú na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, prevádzku domácnosti, osvetlenie ale aj orientáciu domu na svetové strany. Do úvahy sa pri tom berie jeden globálny ukazovateľ- primárna energia. Záleží pritom na dvoch faktoroch – aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej a z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Budovy s vyšším podielom energie z obnoviteľných zdrojov tak získavajú lepšie hodnotenie. V súčasnosti sa musia všetky nové budovy stavať tak, aby mali takmer nulovú potrebu energie, t.j. ≥ 54 kWh/m2 . ČO VÁM POVIE ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT Dozviete sa z neho, akú spotrebu energií môžete očakávať pri bežnom využití domu, pričom jeho platnosť je 10 rokov. Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. Najlepší koeficient má:
 • fotovoltaika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevnú štiepku – 0,15
 • kotol na drevné pelety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2
V súčasnosti sa tieto primárne zdroje väčšinou kombinujú. Ako príklad môžeme uviesť kombináciu fotovoltaických panelov umiestnených na streche, ktoré slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, zatiaľ čo plynový kotol je určený na vykurovanie. Energetická trieda určí v pomere jednotlivých zdrojov. Podstatné však je, aby sa výsledná hodnota dostala pod úroveň 54 kWh/m2.   ČO VPLÝVA NA ENERGETICKÚ NÁROČNOSŤ? Energetická náročnosť sa dá znížiť použitím správnych stavebných materiálov, ale aj ďalšími technologickými riešeniami :
 1. Rekuperácia –  pomáha zabrániť úniku tepla v dôsledku vetrania. Pri účinnosti rekuperácie okolo 80%, teda 80% tepla odchádzajúceho z domu sa odovzdá čerstvému vzduchu, sa dá táto strata znížiť o viac než 30%.
 2. Tepelné čerpadlo– patrí medzi najúčinnejšie zdroje na výrobu tepla. Hoci pracuje s vyšším koeficientom primárnej energie než je tomu v prípade biomasy alebo zemného plynu, dokáže z minimálnej potreby elektriny vyrobiť až trojnásobok tepla.
 3. Tvar stavby- domy so štvorcovým pôdorysom majú zväčša menšie straty ako tie s komplikovanejšími tvarmi (napríklad do L).
 4. Orientácia voči svetovým stranám– veľké okná na juh prinášajú aj väčšie solárne zisky a teda aspoň čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie.
 5. Lokalita- dom postavený v južných častiach Slovenska dokáže získať viac energie zo slnka než povedzme na Orave alebo Kysuciach.
 6. Veľkosť domu- čím je dom väčší, tým je menšia spotreba energie na m2. Zároveň sa oplatí aj dvojposchodový dom, kde vrchné poschodie je čiastočne vykurované teplom z prízemia.
Fotovoltaické panely– slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche rodinného domu. Preto majú nulový koeficient. Elektrina sa totiž nemusí vyrobiť kdesi ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až do domácnosti. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).