Bývajme zdravo

Naše zdravie vo výraznej miere ovplyvňujú aj stavebné materiály, ktoré sme použili alebo použijeme na výstavbu nášho domčeka. Preto je veľmi dôležité, aby náš dom dýchal, v inom prípade môžu napríklad vznikať vnútorné plesne, ktorých dôsledkom sú alergie. Na výstavbu zdravého domčeka môžeme použiť stavebný materiál Ytong, ktorý neobsahuje žiadne nezdravé chemické látky, má čisto prírodné zloženie, je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti. Vďaka tvárniciam Ytong získate dom, ktorý dýcha, udržuje stálu teplotu a vlhkosť interiéru a chráni tak zdravie vás i celej vašej rodiny. TVÁRNICE YTONG OBSAHUJÚ 100 % PRÍRODNÝCH SUROVÍN Biely pórobetón Ytong patrí medzi najčistejšie a hygienicky najpriaznivejšie stavebné materiály na použitie v bytových alebo občianskych stavbách. Prírodné zloženie pórobetónu je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti. Nepridávajú sa doň žiadne nezdravé chemické látky a má najnižšiu mieru rádioaktivity. Tvárnice Ytong sa totiž vyrábajú zo zmesi kremičitého piesku, vápna a vody, tj. čistých prírodných surovín s najnižším obsahom prírodných rádionuklidov a dosahujú max. hodnotu 0,17, čo je až 3× lepšie než pri keramických materiáloch a 2,5× lepšie než pri sivom pórobetóne. PÓROBETÓN REGULUJE VLHKOSŤ V INTERIÉRI Pre zdravé bývanie je potrebné zaistiť optimálnu vlhkosť vzduchu v dome. Tá by sa mala pohybovať v rozpätí od 45 % do 55 %. Stopercentne prírodný stavebný materiál Ytong vďaka svojej štruktúre, ktorá je tvorená miliónmi vzduchových pórov, slúži ako ochranná membrána domu. Vďaka týmto pórom stavebný materiál prirodzene dýcha a nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Póry odvádzajú prebytočnú vlhkosť z interiéru, alebo ju uvoľňujú späť v prípade, že je v dome nezdravo presušený vzduch – tvárnice Ytong fungujú podobne ako funkčné oblečenie, ktoré reguluje telesnú teplotu a odvádza pot. YTONG NEVYTVÁRA PODMIENKY PRE VZNIK PLESNÍ Teplota okolo dvadsiatich stupňov a optimálna vlhkosť vzduchu sú považované za hlavné podmienky zdravého bývania – vytvárajú ideálne prostredie, ktoré nepodporuje vznik plesní. Vďaka alkalickému zloženiu a výnimočným tepelnoizolačným vlastnostiam biely pórobetón Ytong potlačuje vznik plesní a pohlcuje pre zdravie nepriaznivé kladné ióny. Na stenách zo stavebného materiálu Ytong sa nikdy nezačnú šíriť plesne – vďaka optimálnej povrchovej teplote muriva a zásaditému zloženiu bieleho pórobetónu, ktoré rastu plesní zamedzuje. PÓROBETÓN UDRŽUJE STABILNÚ TEPELNÚ POHODU Biely pórobetón Ytong umožňuje postaviť dom v takmer pasívnom štandarde: vďaka miliónom uzatvorených pórov je najlepším a najbezpečnejším izolantom. I bez zateplenia obvodové tvárnice Ytong vysoko prekračujú stanovenú normu tepelného odporu. Vďaka svojej pórovitej homogénnej štruktúre majú pórobetónové tvárnice Ytong vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti, i keď tvárnice opracujete, a zabraňujú tak vzniku kritických miest pri murovaní v miestach základov, rohov, parapetov, dverí a okien – tzv. tepelných mostov. Tepelné mosty sú dôvodom vznikov plesní a ochladzovania povrchu. Sú teda nebezpečné nielen zo zdravotného hľadiska, ale uniká nimi až 20 % tepla z domu. Pri dome postavenom zo stavebného materiálu Ytong zostávajú steny po celý rok suché a čisté. V zime stačí kúriť len mierne, aby bolo vnútri domu príjemne a v lete tvárnice Ytong naopak izolujú pred vysokými teplotami. Stavebný materiál Ytong udržuje vo vašom dome optimálnu klímu….