Ako správne umiestniť dom na pozemok?

Ako správne umiestniť dom na pozemok?   Umiestnenie domu na pozemok určuje viacero faktorov- veľkosť a tvar pozemku, územný plán obce ale i stavebný zákon. Umiestnenie domu musí spĺňať architektonické a urbanistické požiadavky a odstupy medzi stavbami dodržiavať predpísané vzdialenosti vyplývajúcej z vyhlášky č. 83/1976 Zb:
  • Okná na protiľahlých stenách domov musia byť v minimálnej vzdialenosti 7 m. V niektorých prípadoch stiesnenej zástavby to môže byť 4 m. Pri menšej vzdialenosti však musí byť splnené, že okná na protiľahlých stenách nevedú do obytných miestností domu.
  • Vzdialenosť priečelia domu s oknami do obytných miestností musí byť minimálne 3 m od pozemnej komunikácie. Toto je možné porušiť v prípade umiestnenia domu do stavebnej medzery radovej zástavby.
  • Balkón/terasa alebo prestrešenie sa zohľadňuje len vtedy, ak prečnieva viac ako 1,5 m od obvodovej steny.
  Čo zohľadniť pri osadzovaní domu na pozemok?  
  1. Presvetlenie interiéru- Pri umiestňovaní domu je potrebné myslieť aj na presvetlenie interiéru, čo okrem psychickej pohody zabezpečí aj využitie slnečných lúčov pri vykurovaní.
 
  1. Orientácia na svetové strany- Pri plánovaní umiestnenia je dôležité dbať aj na orientáciu presklených plôch a výhľadov z obytných miestností, aby ste si každým dúškom mohli vychutnávať najestetickejšie okolie domu.
Vo všeobecnosti platí, že obytné miestnosti by mali byť orientované na južnú strtanu, prípadne juhovýchod alebo juhozápad. Vstup do domu, prípadne technické miestnosti a garáž smerom na severnú stranu.  
  1. Budúce stavby- Treba samozrejme aj myslieť do budúcnosti. Nikdy neviete či Váš pozemok neprejde zmenami, či už prístavbou, stavbou garáže alebo altánku. Preto nie je vhodné umiestňovať dom na krajoch pozemku. Stred územia býva najideálnejšou voľbou.
 
  1. Spokojnosť- V neposlednom rade treba myslieť aj na veľmi podstatnú vec a tou sú medzisusedské vzťahy. Aby ste si zabezpečili pokojné a hlavne spokojné bývanie, je potrebné zabezpečiť si dostatočné súkromie pre Vás, ale aby ste aj rešpektovať súkromie ostatných.